​Sutcumissiuns dal Cussegl naziunal

 

Sutcumissiun 1 (B+G / DFF)

 

Sutcumissiun 2 (DFAE / DEFR)

 

Sutcumissiun 3 (DFI / DATEC)

 

Sutcumissiun 4 (DFGP / DDPS)

 

Sutcumissiuns dal Cussegl dals chantuns

 

Sutcumissiun 1 (B+G / DFF)

 

Sutcumissiun 2 (DFAE / DEFR)

 

Sutcumissiun 3 (DFI / DATEC)

 

Sutcumissiun 4 (DFGP / DDPS)

 

 

​ ​