Quant paisan ils 50 000 fegls d'aur sin la cupla da la Chasa federala? Co sa preschentava la Plazza federala avant 60 onns ed en tge hotel ha residià ina giada er l'imperatur franzos Napoleun III? Las respostas a questas dumondas As dat la nova app «Guid audiovisual, Chasa federala» ch'ils Servetschs dal parlament mettan a disposiziun sco download gratuit per cumplettar la purschida existenta. L'app As permetta d'explorar sin atgna iniziativa il cor da Berna. Ella è Voss guid tut persunal ed As porscha infurmaziuns cumplementaras ed anecdotas davart la Plazza federala, l'edifizi dal parlament, las chasas federalas cunfinantas, la Banca naziunala, il Bernerhof, il Center da medias ed il Bellevue Palace.

Activai il tun ed ils servetschs da localisaziun da GPS sin Voss smartphone sco er la funcziun da communicaziuns en las configuraziuns da l'app. Sche Vus smatgais sin il simbol da la charta, vesais Vus cuntinuadamain Vossa posiziun actuala e las attracziuns che sa chattan en Vossa vischinanza.

Suandai la ruta ch'è inditgada en l'app per explorar tut las dudesch attracziuns dal gir enturn l'edifizi dal parlament. Las infurmaziuns èn dentant er interessantas, sche Vus visitais mo singulas staziuns u sche Vus cumpilais sezza u sez in gir. N'avais Vus nagin internet sin Voss smartphone? Nagin problem. Tut ils cuntegns da l'app èn disponibels er offline.

L'app cuntegna plinavant in gir captivant en l'edifizi dal parlament. Durant dis da las portas avertas pudais Vus uschia explorar sin atgna iniziativa la chasa.

Chargiai giu gratuitamain l'app da l'App Store respectiv per Apple e per Android e cumenzai Voss gir. Ils cuntegns stattan a disposiziun en tut las quatter linguas naziunalas sco er en englais. Sche Vus duvrais l'app, na vegnan registradas naginas datas persunalas.