​La Del-F prenda part regularmain ad occurrenzas, organisescha sezza talas e scriva almain ina giada per legislatura in rapport davart sias activitads.

 

Rapports

Tenor artitgel 9 alinea 3 da l'Ordinaziun davart las relaziuns internaziunalas (ORInt) (SR 171.117) dattan las delegaziuns per las relaziuns cun parlaments d'auters stadis rapport en scrit als Cussegls davart ils elements essenzials da lur activitads e quai almain ina giada per perioda da legislatura.

Rapports da la delegaziun