Adressa da posta

Per posta cuntanschais Vus ils Servetschs dal parlament cun la suandanta adressa:

Servetschs dal parlament
Edifizi dal parlament
3003 Berna

Publicaziuns & producziun

Per e-mail cuntanschais Vus ils webmasters cun la suandanta adressa:
pp@parl.admin.ch

Adressas dad e-mail dals collavuraturs

Collavuraturs dals Servetschs dal parlament cuntanschais Vus suandantamain per e-mail:
prenum.num@parl.admin.ch

Adressas dad e-mail secziuns e secretariats

Secziuns

​Secziun​E-Mail
Bulletin uffizial bulletin@parl.admin.ch
Visitas en il parlament / visitas guidadas parlamentsbesuche@parl.admin.ch
Manaschi & salter betrieb@parl.admin.ch
Biblioteca dal parlament doc@parl.admin.ch
Finanzas finanzen@parl.admin.ch
Direcziun generala gs.sekretariat@parl.admin.ch
Informatica & novas tecnologias sekretariat.it@parl.admin.ch
Infurmaziun information@parl.admin.ch
Publicaziuns & producziun
pp@parl.admin.ch
Relaziuns internaziunalas & interparlamentaras international@parl.admin.ch
Secretariat central zs.kanzlei@parl.admin.ch
Controlla administrativa parlamentara pvk.cpa@parl.admin.ch
Human Resources hr@parl.admin.ch
Servetsch giuridic rechtsdienst@parl.admin.ch
Segirezza sicherheit@parl.admin.ch
Translaziuns sprachdienst@parl.admin.ch

Secretariats da cumissiun

​Secretariat​E-Mail
Cumissiuns per la politica exteriura CPE apk.cpe@parl.admin.ch
Cumissiuns per dumondas giuridicas CDG rk.caj@parl.admin.ch
Cumissiuns per segirezza sociala e sanadad CSSS sgk.csss@parl.admin.ch
Cumissiuns per ambient, planisaziun dal territori ed energia CAPTE urek.ceate@parl.admin.ch
Cumissiuns per economia e taxas CET wak.cer@parl.admin.ch
Cumissiuns per scienza, educaziun e cultura CSEC wbk.csec@parl.admin.ch
Cumissiuns per traffic e telecommunicaziun CTT kvf.ctt@parl.admin.ch
Cumissiuns per la politica da segirezza CPS sik.cps@parl.admin.ch
Cumissiuns da las instituziuns politicas CIP spk.cip@parl.admin.ch
Cumissiuns da finanzas CdF fk.cdf@parl.admin.ch
Cumissiuns da gestiun CdG gpk.cdg@parl.admin.ch
Cumissiuns da grazia CGr bek.cgra@parl.admin.ch
Cumissiun da la dretgira CdD gk.cj@parl.admin.ch
Cumissiun da redacziun CdR redk.cdr@parl.admin.ch