Las cumissiuns èn comités dal parlament e sa cumponan d'in dumber limità da parlamentarias e parlamentaris. Da princip han ellas l'incumbensa da predeliberar las fatschentas che las èn vegnidas assegnadas. Ultra da quai persequiteschan ellas ils svilups socials e politics da lur champ da cumpetenza ed elavuran propostas.

 
 

Il Cussegl naziunal ha 12 cumissiuns permanentas (9 cumissiuns specificas, 2 cumissiuns da surveglianza e la Cumissiun per l'immunitad), il Cussegl dals chantuns 11 (9 cumissiuns specificas e 2 cumissiuns da surveglianza). Ultra da las cumissiuns permanentas pon ils biros da las chombras era convocar cumissiuns spezialas per tractar ina tscherta fatschenta.

Las cumissiuns dal Cussegl naziunal sa cumponan per regla da 25 commembers. Tar il Cussegl dals chantuns determinescha il reglament il dumber. Mintga cumissiun permanenta sa cumpona da 13 commembers.

Las chombras n'han betg mo cumissiuns separadas, mabain era cumissiuns cuminaivlas (la Cumissiun da redacziun e las delegaziuns en il sectur da las relaziuns parlamentaras internaziunalas). L'Assamblea federala plenara ha medemamain atgnas cumissiuns (la Cumissiun da grazia e la Cumissiun giudiziala).