La publicaziun dal cumportament da votaziun è reglada en omadus reglaments dals cussegls. Ils resultats da las votaziuns dal Cussegl naziunal e dal Cussegl dals chantuns stattan a disposiziun al public a maun da protocols da las votaziuns.

 

​FormatCussegl naziunal​Cussegl dals Chantuns
Protocols da las votaziuns (PDF) en il Bulletin uffizial
(proceder da la debatta / votaziun)
GeaGea
Banca da datas da las votaziuns (dapi la 48avla legislatura)Gea​Na
​Datoteca XLS per sessiunGea (en tudestg)Gea (en tudestg)
​Votaziuns electronicas dapila sessiun da primavaira 1994
sessiun da primavaira 2014
​Volumen​Tut las votaziun dapi la sessiun d’enviern 2007Votaziuns generalas; votaziuns finalas; votaziuns davart las disposiziuns che han pretendì la maioritad dals commembers dal cussegl tenor l’artitgel 159 alinea 3 da la Constituziun federala; sche almain 10 commembers han pretendì quai
​Basas legalas
Publicaziun
Datas da votaziuns
​Art. 57 Reglament da fatschenta CN  (en tudestg)Art. 44a Reglament da fatschenta CC  (en tudestg)