La politica exteriura parlamentara permetta als organs responsabels (presidents dals cussegls, cumissiuns, delegaziuns permanentas u betg permanentas) ed als commembers dal parlament da far atgnas experientschas da la politica exteriura e da survegnir infurmaziuns d'emprim maun. Uschia pon els far lur atgna opiniun e sustegnair il Cussegl federal sco partenaris cumpetents en la politica exteriura. Ultra da quai pussibilitescha la politica exteriura parlamentara da contribuir a la lavur politica da las organisaziuns interparlamentaras e d'influenzar quella, da represchentar ils interess svizzers ad inscunters parlamentars internaziunals, da tgirar las relaziuns cun ils parlaments d'auters stadis, d'etablir in chanal da communicaziun supplementar a quel da la regenza e da crear ina rait da relaziuns parlamentaras.