​Las cumissiuns da gestiun CdG èn sutdivididas en sutcumissiuns permanentas, a las qualas èn attribuidas ils set departaments federals, la Chanzlia federala ed ils Tribunals federals. En general fan ellas la lavur d’examinaziun (p.ex. audiziuns) per incumbensa da la CdG e dattan silsuenter rapport a la cumissiun plenara che prenda las decisiuns. La cumissiun plenara deliberescha ils rapports e las recumandaziuns che sa drizzan a las autoritads. Mintgatant examineschan era gruppas da lavur ad hoc singulas fatschentas.

 

Sutcumissiuns dal Cussegl naziunal

Sutcumissiun DFAE / DDPS

Sutcumissiun DFF / DEFR

Sutcumissiun DFI / DATEC

Sutcumissiun DFGP / ChF

Sutcumissiun dretgiras / PPF

Sutcumissiuns dal Cussegl dals chantuns

Sutcumissiun DFAE / DDPS

Sutcumissiun DFF / DEFR

Sutcumissiun DFI / Datec

Sutcumissiun dFGP / CHF

Sutcumissiun dretgiras / PPF