Las cumissiuns da gestiun examineschan la gestiun dal Cussegl federal, da l'administraziun federala e d'ulteriurs purtaders d'incumbensas federalas a maun d'inspecziuns e scleriments e cun deliberar rapports annuals e rendaquints (en spezial dal Cussegl federal e da las Dretgiras federalas).

Commembers Cussegl naziunal

Commembers Cussegl dals chantuns

 

Secretariat da las cumissiuns

Las Cumissiuns da gestiun disponan d'in secretariat permanent che ha l'incumbensa da sustegnair las cumissiuns a realisar lur mandat e da garantir la cuntinuitad da la surveglianza suprema parlamentara.

Vulais Vus ulteriuras infurmaziuns davart las CdG u lur inquisiziuns? Savais Vus da mancanzas u da dischfuncziuns en la gestiun da las autoritads federalas? Na targlinai betg d'ans contactar.

 

FuncziunNumTelefon / E-Mail
Infurmaziuns:
Secretaria da cumissiun CdG / DelCGUrsina Jud Huwiler
T +41 58 322 90 74
​Suppleant dal secretari CdG / DelCG​Christoph Albrecht​T +41 58 322 92 19
​Secretaria sutcumissiuns
DFAE/DDPS-N
​Céline Andereggen​T +41 58 322 92 21
​Wissenschaftliche Mitarbeiterin / ​Secretaria sutcumissiuns
DFAE/DDPS-S a.i.
Selina Stoller​T +41 58 322 98 38
Secretari sutcumissiuns
DFI/DATEC
​Nicolas Gschwind​T +41 58 322 95 38
Secretari sutcumissiuns
DFF/DEFR
​Pierre-Alain Jaquet​T +41 58 322 97 41
​Secretaria sutcumissiuns
DFGP/ChF
Jeanne Prodolliet
​T +41 58 322 96 27
Secretari sutcumissiuns
tribunals/PPF
Stefan DiezigT +41 58 322 98 37
ReferendariaSamantha HoferT +41 58 322 92 13
gpk.cdg@parl.admin.ch
ReferendariaYolanda RitterT +41 58 322 92 28
gpk.cdg@parl.admin.ch
​ReferendariaRowena Sollberger​T :+41 58 322 98 82
gpk.cdg@parl.admin.ch