Communicaziun a las medias CPL-C, 26.02.2020

Communicaziun a las medias CPL-C, 28.05.2020

Commembers da la CPL dal Cussegl naziunalCommembers da la CPL dal Cussegl dals chantuns


Champs d'activitad

Las cumissiuns da planisaziun da la legislatura èn cumissiuns spezialas che han l'incumbensa da predeliberar il sboz dal Cussegl federal pertutgant la planisaziun da la legislatura (19.078) per mauns da lur cussegls. Quest sboz vegn suttamess a l'Assamblea federala al cumenzament da mintga perioda da legislatura. El definescha las directivas politicas e las finamiras da la planisaziun da la legislatura; per mintga finamira inditgescha el ils relaschs planisads da l'Assamblea federala sco er ulteriuras mesiras ch'èn necessarias per cuntanscher las finamiras.

Secretariat da las cumissiuns

​Funcziun​Num​Telefon / Mail
InfurmaziunsBeatrix Lengen
Helen Spori
T +41 58 322 95 30
T +41 58 322 99 22
lpk.cpl@parl.admin.ch
SecretariSamuel MuraltT +41 58 322 97 51
Suppleanta dal secretariKatherine HallerT +41 58 322 97 78