Ils Servetschs dal parlament mettan a disposiziun fotografias e videos davart il parlament, ses organs, sias commembras e ses commembers sco er sias activitads ed occurrenzas.

 

1. Utilisaziun

Ils maletgs da la banca da datas pon vegnir telechargiads gratuitamain e duvrads per intents betg commerzials, en spezial per:

  • Publicaziuns da pressa;
  • Publicaziuns da film e televisiun;
  • Publicaziuns online e multimedialas sco era per intents betg commerzials sin il champ da la furmaziun politica.

I n'è betg permess d'utilisar ils maletgs per ulteriurs intents commerzials, en spezial per far reclama.

 

2. Cundiziuns d'utilisaziun

I n'è betg lubì, respectivamain permess mo cun il consentiment en scrit precedent dals Servetschs dal parlament da surlavurar, transfurmar u manipular – exceptà da curreger la colur, tagliar ora ed empitschnir – ils maletgs digitals mess a disposiziun qua. Igl è plinavant scumandà da defurmar l'ovra protegida dal dretg d'autur en pleds e maletgs resp. en mintg'autra furma, p.ex. cun reproducziuns fotograficas, sfalsificaziuns dal dissegn, fotocomposings u meds d'agid electronics. Plinavant na dastga in maletg digital telechargià betg vegnir reproducì en in auter connex.

 

3. Responsabladad e dretgira cumpetenta

L'utilisader/l'utilisadra surpiglia en mintga cas la responsabladad per la publicaziun resp. la derasaziun d'in maletg. Ils Servetschs dal parlament refusan la responsabladad.

La dretgira cumpetenta exclusiva è Berna.

En pli valan las determinaziuns tenor las indicaziuns giuridicas.

 

4. Indicaziun da las funtaunas

Sch'in maletg digital telechargià vegn utilisà, sto vegnir inditgada la funtauna «Servetschs dal parlament 3003 Berna». Quai vala era per publicaziuns electronicas sco per exempel preschentaziuns da reclama.