​​​Dumondas per annullar l'immunitad da commembers dals Cussegls e da commembers d'autoritads elegids da l'Assamblea federala (art. 17 al. 1 ed art. 20 al. 1 LParl, art. 14 al. 1 VG) vegnan tractadas da las cumissiuns responsablas dals dus Cussegls. En il Cussegl naziunal è responsabla la Cumissiun per l'immunitad (CdI) instituida aposta; en il Cussegl dals chantuns vegnan tractadas las dumondas da la cumissiun per dumondas giuridicas (CDG-CC). La CdI sa cumpona da nov commembers; per mintga commember vegn elegida ina substituta stabla u in substitut stabel.

Commembers da la CdI-N

Suppleants

 

Secretariat da la Cumissiun

​Funcziun​Num​Telefon / e-mail
InfurmaziunsFreyja Rauscher T +41 58 322 97 62
ik.cdi@parl.admin.ch
SecretariaTheres KohlerT +41 58 322 97 61
Suppleant da la secretariaAnne BenoitT +41 58 322 97 76