Suenter la reavertura da la nova entrada per visitaders sa preschenta il servetsch da las visitas guidadas en in nov vestgì.
09.00 – 17.00, access a l’entrada da visitaders sid fin las 16.00
Entrada libra e senza carta d’identitad
Per plaschair prevair avunda temp per la controlla da segirezza.
En cas d’in grond dumber da visitadras e visitaders sto vegnir quintà cun temps da spetga.

​Program

Exposiziun «100 onns proporz»

Ils 13 d’october 1918 ha il pievel svizzer acceptà l’iniziativa dal pievel davart l’introducziun da l’elecziun da proporz dal Cussegl naziunal. La cumposiziun tenor partidas politicas è sa midada massivamain cun las elecziuns anticipadas in onn pli tard. L’exposiziun dat in sguard enavos, regorda ad eveniments cun bleras consequenzas sco per exempel a la fin da l’Emprima Guerra mundiala ubain a la chauma generala svizra e dat invista en las circumstanzas da viver da quella giada.

Visitas guidadas tras l’exposiziun

Scuvri l’exposiziun en in gir cun las collavuraturas ed ils collavuraturs dals Servetschs dal Parlament ch’han gidà a realisar ella (durada ca. 40 minutas, lieu da rimnada a l’entrada da visitaders).

Tudestg 10.00 / 12.00 / 14.30 / 16.00
Franzos 11.00 / 13.00 / 15.00
Talian 14.00

Maximalmain 30 persunas per visita.
Inscripziun al lieu.

Visita libra da l’edifizi

Las duas salas dals cussegls sco er la halla a cupla e la sala dals pass pers pon vegnir visitadas libramain. Il team da las visitas dal parlament infurmescha al lieu davart il funcziunament dals cussegls e davart l’istorgia da l’edifizi dal parlament.

Café Vallotton

L’anteriur «Zeitungszimmer» è avert per Vus. Giudai insatge da baiver e da mangiar en in ambient cun stil.