Las elecziuns per la renovaziun totala dal Cussegl naziunal han lieu mintga 4 onns, mintgamai la segund ultima dumengia d'october. Las commembras ed ils commembers vegnan elegids per 4 onns (= ina legislatura). Cur ch'ina legislatura va a fin, pon ins eleger novas commembras e novs commembers en il Cussegl, u reeleger las parlamentarias ed ils parlamentaris actuals.

Dapi l'onn 1919 elegia il pievel svizzer las commembras ed ils commembers dal Cussegl naziunal tenor il sistem da proporz. En l'elecziun da proporz vegnan repartids ils sezs sin las partidas en proporziun da las vuschs obtegnidas. Quai vul dir: Pir suenter la repartiziun dals sezs survegnan las candidats ed ils candidats che han fatg las pli bleras vuschs, ils sezs che lur partida ha conquistà en il cumbat electoral. Cuntrari a l'elecziun da maiorz (Cussegl dals chantuns) pon uschia er partidas pli pitschnas conquistar in sez en il parlament.

Elecziuns dal Cussegl naziunal 2019