Las elecziuns per la renovaziun totala dal Cussegl naziunal han lieu mintga 4 onns. Las commembras ed ils commembers vegnan elegids per 4 onns (= ina legislatura). Cur ch'ina legislatura va a fin, pon las parlamentarias ed ils parlamentaris actuals vegnir reelegids.

45 commembras e commembers dal Cussegl dals chantuns vegnan elegids a medem temp sco il Cussegl naziunal. En l'Appenzell Dadens elegia la Landsgemeinde la represchentanza dal chantun mintgamai l'avrigl avant las elecziuns dal Cussegl naziunal.​​​