Sonda, ils 29 d'october 2022, po la populaziun visitar libramain l'edifizi dal parlament.

Program

Sonda, ils 29 d'october 2022, da las 9.00 fin las 17.00 (access fin las 16.00), entrada libra.
A partir da 16 onns sto vegnir preschentà in document uffizial.

En cas da grondas fullas ston ins quintar cun temps da spetga tar la controlla da segirezza.

Visitar libramain l'edifizi dal parlament

Scuvri en moda independenta la sala dals pass pers, la halla a cupla, la sala dal Cussegl naziunal e la sala dal Cussegl dals chantuns. Chargiai l'app «Guid audiovisual, Chasa federala» sin Voss smartphone e tadlai bleras istorgias captivantas. U dumandai las guidas ed ils guids dals Servetschs dal parlament al lieu. Ellas ed els As pon raquintar bleras chaussas interessantas davart il manaschi dal parlament, l'edifizi e sia architectura. 

Visita guidada tras la Chasa federala

Vegni a savair istorgias captivantas davart il svilup e l'architectura da l'edifizi dal parlament (durada ca. 30 min.). Il lieu da rimnada è la recepziun a l'entrada dals visitaders.

Tudestg: a las 10.00 / 13.00 / 15.00
Franzos: a las 11.00 / 14.00
Talian: a las 12.00

Maximalmain 30 persunas per visita guidada.
Annunzia al lieu.

Exposiziun dals projects da scola da la concurrenza «timpanon»

Ils Servetschs dal parlament exponan ils trais projects victurs ed ils dudesch ulteriurs projects da la concurrenza «timpanon» per classas da scola (stgalim secundar II) en l'avantchombra vest da la sala dal Cussegl naziunal. Il timpanon è la culmaina vida da l'edifizi dal parlament.

Quiz al stan d'infurmaziun

Giai a la tschertga da simbols e da maletgs en l'edifizi dal parlament.

Pitschens premis As spetgan.

09.00–17.00

Cafetaria

Giudai in refrestg en in ambient elegant en la cafetaria en il «Zeitungszimmer».

Vegni sperasvi – nus ans legrain da Vossa visita!